อัตราค่าปรับตาม พรบ.รถยนต์,รถขนส่ง

บัญชีอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญาติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

 

Attachments:
Download this file (อัตราค่าปรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์.pdf)พ.ร.บ. รถยนต์81 Kb04/11/2553 07:14
Download this file (อัตราค่าปรับกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง.pdf)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก101 Kb04/11/2553 06:56