ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้


ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้
ดาวน์โหลดเอกสาร/ติดต่องานราชการ
16  50%
ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัย
7  21.9%
ข้อมูลการเดินทาง
6  18.8%
อื่นๆ
3  9.4%
การตัดสินใจทางธุรกิจ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  32
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑:๓๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ ๐๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๔๕ น.