ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้


ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้
ดาวน์โหลดเอกสาร/ติดต่องานราชการ
17  48.6%
ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัย
9  25.7%
ข้อมูลการเดินทาง
6  17.1%
อื่นๆ
3  8.6%
การตัดสินใจทางธุรกิจ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  35
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑:๓๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๙ น.