ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้


ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้
ดาวน์โหลดเอกสาร/ติดต่องานราชการ
17  50%
ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัย
8  23.5%
ข้อมูลการเดินทาง
6  17.6%
อื่นๆ
3  8.8%
การตัดสินใจทางธุรกิจ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  34
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑:๓๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๒ น.