ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้


ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ท่านนำไปใช้
ดาวน์โหลดเอกสาร/ติดต่องานราชการ
15  51.7%
ข้อมูลการเดินทาง
6  20.7%
ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัย
5  17.2%
อื่นๆ
3  10.3%
การตัดสินใจทางธุรกิจ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  29
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑:๓๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๓๕ น.